W dniu 24 kwietnia 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko z uwagami do Działu III, Działu IV Rozdział 4, Działu VII Rozdział 5 , oraz Działu VII Rozdział 1 projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z harmonogramem zgłaszania uwag przekazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.