KIGEiT zachęca do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej w sprawie listy obserwowanych zjawisk podrabiania i piractwa (Counterfeit and Piracy Watch List). Celem tych konsultacji jest identyfikacja rynków internetowych i fizycznych znajdujących się poza Unią Europejską, o których wiadomo, że angażują się lub ułatwiają poważne naruszenia praw własności intelektualnej, w szczególności piractwo i podrabianie. Swoje uwagi można zgłaszać do 1 czerwca 2020 r.
Autorzy proszą o wskazanie potencjalnych nowych rynków, na których obecnie dochodzi do naruszeń Praw Własności Intelektualnej (PWI), oraz o określenie, jakie działania podjęli w związku z naruszeniami PWI na swoich platformach lub podczas świadczenia swoich usług.