Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej. Wszyscy zainteresowani mogą swoje uwagi przesyłać do 27 maja 2020 r. za pośrednictwem kwestionariusza.
Informacje o samej inicjatywie European Climate Pact.
Europejski Zielony Ład Komisji Europejskiej to nowa strategia wzrostu gospodarki UE, która jest zrównoważona, czystsza, bezpieczniejsza i zdrowsza. Zaangażowanie społeczeństwa ma kluczowe znaczenie dla zaszczepienia nowej kultury klimatycznej, świadomości i motywacji do działań na rzecz klimatu, skupiając obywateli, przemysł, społeczeństwo obywatelskie i władze na wszystkich szczeblach. Aby to osiągnąć, Komisja przeprowadzi konsultacje ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami w celu zainicjowania „Paktu klimatycznego” w trzecim kwartale 2020 r.
W tym celu w ramach zielonego porozumienia Komisja uruchomi europejski pakt klimatyczny, aby dać obywatelom i zainteresowanym stronom ze wszystkich części społeczeństwa głos i rolę w projektowaniu nowych działań w dziedzinie klimatu, dzieleniu się informacjami, inicjowaniu działań oddolnych i prezentowaniu rozwiązań innych może śledzić. Należy pamiętać, że „działania w dziedzinie klimatu” odnoszą się do wszystkich działań mających na celu zmianę klimatu, degradację środowiska i ogólnie zrównoważony rozwój.