W dniu 20 września 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji w zakresie preferowanego kierunku prac na forum UE dotyczących zmian w Dyrektywie o handlu elektronicznym.

Izba popiera rozpoczęcie prac nad nowym instrumentem legislacyjnym w postaci Kodeksu usług cyfrowych, który ustanowiłby nowe horyzontalne ramy regulacyjne dla wszystkich usług cyfrowych w UE, ze szczególnym uwzględnieniem działalności platform internetowych.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) działającej w naszej Izbie. Temat ten znajduje się również w kręgu zainteresowania Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).