W dniu 18 września 2019 roku podczas Międzynarodowych Targów ENERGETAB 2019, odbyła się konferencja branżowa pt.:„Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych w RP i UE”, organizowana przez  Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki (PIGE), Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting oraz Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (SHE). Dziękujemy naszym gościom za przybycie i czynne uczestniczenie w konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji.


Prezentacje wygłoszone podczas konferencji:


Patron medialny konferencji