Izba otrzymała zaproszenie do udziału, w organizowanym wspólnie przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) i Instytut Łączności (), internetowym szkoleniu „Techniczne, biznesowe i regulacyjne aspekty sieci 5G„, które odbędzie się w dniach 30 września – 7 października 2019 roku. Kurs organizowany jest w ramach programu Wireless & Fixed Broadband pod auspicjami Centrów Doskonałości ITU dla Europy. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim poprzez platformę Akademii ITU.

Kurs skierowany jest do menedżerów, inżynierów i pracowników organów regulacyjnych, organizacji rządowych, firm telekomunikacyjnych i środowisk akademickich, którzy są zainteresowani zrozumieniem, wdrożeniem i uregulowaniem technicznych, biznesowych i regulacyjnych aspektów sieci 5G, w tym technologii, standaryzacji, regulacji i treści.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia są opisane w planie kursu, który można również pobrać z portalu Akademii ITU. Rejestracji należy dokonać online pod wyżej wymienionym linkiem nie później niż do dnia 30 września 2019 roku. Szczegóły dotyczące płatności są określone w planie szkolenia.