Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenia, które ukazały się w systemie RAPEX nt. wtyczek wieloelementowych i gniazd.

Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/1389/19 w j. PL i EN) nt. wtyczek wieloelementowych sprzedawanych pod nieznaną marką. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60884, tzn. części pod napięciem mogą być dostępne. Użytkownik może dotykać ich i odbierać porażenie prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku.


Ostrzeżenie (raport) w systemie RAPEX (Alert RAPEX  – A12/1337/19 w j. PL i EN) nt. wtyczek i gniazd sprzedawanych pod nieznaną marką. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60884, tzn. podczas normalnego użytkowania tego produktu końcówki mogą się przegrzać. Może to w związku z tym prowadzić do poparzeń przez użytkownika lub do dostępu do części pod napięciem, co prowadzi do porażenia prądem elektrycznym. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX (Alert RAPEX  – A12/1345/19 w j. PL i EN) nt. wtyczek wieloelementowych sprzedawanych pod marką BAYSAL. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60884, tzn. z powodu wady konstrukcyjnej części pod napięciem mogą się przegrzewać. W konsekwencji obudowa produktu może się stopić, co może doprowadzić do poparzeń lub pozostawienia dostępnych części pod napięciem, co zwiększa ryzyko porażenia prądem, jeśli użytkownik dotknie produktu. Środki zlecone przez władze publiczne: Zakaz wprowadzania produktu do obrotu oraz wszelkie środki towarzyszące.


Ostrzeżenie (raport) w systemie RAPEX (Alert RAPEX  – A12/1346/19 w j. PL i EN) nt. wtyczek wieloelementowych sprzedawanych pod marką BAYSAL. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60884, tzn. części pod napięciem produktu mogą być dostępne. Użytkownik może je dotknąć i doznać porażenia prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Zakaz wprowadzania produktu do obrotu oraz wszelkie środki towarzyszące.


Ostrzeżenie (raport) w systemie RAPEX (Alert RAPEX  – A12/1347/19 w j. PL i EN) nt. gniazd ściennych sprzedawanych pod marką ATOM ELEKTRIK. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60884, tzn. Pokrywa, gniazdko i żaluzje gniazdka są niedostatecznie zabezpieczone, pozostawiając dostępne części pod napięciem. Użytkownik może ich dotknąć i doznać porażenia prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Zakaz wprowadzania produktu do obrotu oraz wszelkie środki towarzyszące.

 


Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów