W dniu 25 września 2019 roku w siedzibie KIGEiT odbyło się IV Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Elektroniki Azotkowej podczas którego zostały wybrane nowe władze Sekcji:

  1. Anna Szerling – Przewodnicząca (ITE).
  2. Sylwester Porowski – Wiceprzewodniczacy (UIF S.A.).
  3. Andrzej Taube – Sekretarz (ITE).