W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami dotyczącymi projektu w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania,  Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących naszej Izby (SDFUR) opracowała stanowisko i przesłała je do Ministerstwa w dniu 3 września 2019 r.