W dniu 25 września 2019 roku w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR). Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Miało również na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających do zarządu Sekcji. W wyniku wyborów uzupełniających do zarządu został wybrany p. Krzysztof Murawski (EDATA Polska). Na spotkaniu zostały także omówione zadania Sekcji na lata 2019-2020.