W dniu 30 września 2019 r. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) złożyły wspólne wystąpienie do Premiera Morawieckiego w  sprawie nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Izby zwracają w wystąpieniu uwagę Premiera, na ostatnią nowelizację, przyjętą przez Rząd 10 września 2019 r., która w poważnym stopniu skomplikuje proces budowy sieci 5G, a na pewno zdecydowanie opóźni o ile wręcz nie uczyni niemożliwym.