Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji wraz z zaproszeniem do konsultacji:

  1. projekt Kodeksu dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową sieci NGA w drogach publicznych, oraz
  2. projekt Kodeksu dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową sieci NGA z wykorzystaniem podbudowy słupowej przedsiębiorców elektroenergetycznych

z prośbą o zaopiniowanie.

Ministerstwo Cyfryzacji dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania prawa, zdecydowało się na opracowanie powyższych Kodeksów dobrych praktyk, które w oparciu o różne źródła, w tym orzecznictwo sądowe, decyzje organów administracji, inne stanowiska organów stosujących prawo lub umowy, przedstawiają propozycję dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową szybkich sieci szerokopasmowych (sieci NGA).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania uwag lub propozycji modyfikacji/uzupełnień do powyższych dokumentów w wersji edytowalnej do dnia 3 października 2019 r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 4 października 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.