Ministerstwo Finansów wydało komunikat zgodnie z którym z dniem 1 października 2019 roku, wnioski o udzielenie wiążących informacji taryfowych (WIT) będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej za  pośrednictwem  Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Po dniu 30 września 2019 r. wnioski złożone w formie papierowej nie zostaną przyjęte. Od tej daty korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT, będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT dostępne są na stronie PUESC  (zakładka Katalog usług/ e-WIT). Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wiążącą informację taryfową jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej” (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym jest posiadanie numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification). Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.