Z Biura Zarządcy Rozliczeń otrzymaliśmy do konsultacji dokumenty związane z pomocą de minimis, W naszej Izbie mamy Sekcję Energii i Paliw (SEiP) ale skupia ona wyłącznie spółki sprzedażowe, które tą pomocą nie są objęte, natomiast inni członkowie KIGEIT mogą być tym tematem zainteresowani. Pomoc de minimis w tym przypadku dotyczy spółek średnich i dużych w zakresie Ustawy z dnia 28.12.2018 (z późniejszymi poprawkamimówiącej o zachowaniu cen energii na rok 2019.
Zarządca Rozliczeń przygotował krótką instrukcję wraz z Załącznikiem 1 (Karta Sprzedawcy) oraz Załącznikiem 2 (Potwierdzenie wolumenu de minimis) oraz zwrócił się do nas o konsultacje projektów materiałów i pytanie czy taki sposób realizacji ustawy będzie efektywny i wykonalny. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o uwagi i komentarze (mailowo) do 30 sierpnia 2019 roku na nasz adres poczty elektronicznej.