Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, z prośbą o zaopiniowanie projektu w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania.

Projekt rozporządzenia określa harmonogram rozdysponowania zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w zakresie 3600‑3800 MHz. Przy czym projekt uwzględnia zarówno przeznaczenia częstotliwości określone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, jak i wymagania stosowane przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do projektu ustawy na adres kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 4 czerwca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 06.06.2019 r.