W dniu 6 czerwca 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym.

Izba w stanowisku pozytywnie oceniła plan szybkiego rozdysponowania częstotliwości kluczowych dla uruchomienia sieci 5G, jednak przy wskazaniu, że plan dotyczący pasm dla 5G powinien obejmować więcej niż tylko fragment pasma C, i powinien zawierać terminy udostępnienia wszystkich pozostałych, kluczowych dla rozwoju usług łączności elektronicznej pasm, w tym również całość pasma L.

Izba wskazała również na większą efektywność doprowadzenia do wydania decyzji dokonujących rezerwacji częstotliwości z całego zakresu 3400 – 3800 MHz, a nie jedynie części tego zakresu, tj. 3600 – 3800 MHz.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).