Warsztaty na temat Sztucznej Inteligencji w produkcji odbędą się 2 lipca 2019 r.Bluepoint Building w Brukseli. Komisja Europejska, EFFRA, stowarzyszenie Big Data Value (BDVA) i euRobotics organizują spotkanie, którego celem jest przegląd sytuacji w tematach:

  • W jaki sposób projekty badawcze i innowacyjne oraz inicjatywy europejskie lub międzynarodowe odnoszą się do sztucznej inteligencji w produkcji?
  • Sztuczna inteligencja – potrzeby i wymagania z punktu widzenia producentów (rozróżnienie pomiędzy wymaganiami zakładu produkcyjnego, wymogami zarządzania łańcuchem dostaw itp.)
  • Stan techniki, czyli to, jak dzisiejsze rozwiązania odpowiadają na obecne potrzeby i jakie będą przyszłe wymagania w zakresie lepszej integracji sztucznej inteligencji w istniejących systemach.

Organizacje zainteresowane spotkaniem są zaproszone do korzystania z internetowego kojarzenia w portalu innowacji EFFRA.