W dniu 1 lipca 2019 r. w Siedzibie KE w Brukseli Komisja Europejska organizuje siódme spotkanie Grup Roboczych Cyfrowych Ośrodków Informacji będą omówione między innymi: jaką rolę powinny odgrywać Cyfrowe Ośrodki Informacji w Digital Europe Programme? Skąd pozyskać finansowanie? W jaki sposób można wspierać współpracę pomiędzy poszczególnymi ośrodkami? Zapraszamy do rejestrowania się na wydarzenie.

Rok temu (6 czerwca 2018 r.) KE postanowiła przeznaczyć 9,2 mld EUR na pierwszy program w dziedzinie technologii cyfrowych „Cyfrowa Europa„. „Cyfrowa Europa” to program stanowiący część rozdziału „Jednolity rynek, innowacje i agenda cyfrowa” projektu wieloletnich ram budżetowych UE. Powstał on w oparciu o strategię jednolitego rynku cyfrowego, której realizację rozpoczęto w maju 2015 r., i jej osiągnięcia w ostatnich latach, a jego głównym celem jest kształtowanie cyfrowej transformacji w Europie z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. W programie wyznaczono pięć głównych kierunków rozwoju (Superkomputery, Sztuczną Inteligencję, Cyberbezpieczeństwo, Umiejętności cyfrowe oraz Cyfrowe Ośrodki Innowacji (DIH)).