Otrzymaliśmy zaproszenie dla naszych członków na seminarium pt. „Obszary i sposoby wspierania  klastrów w ramach projektu KlastER” organizowane przez: Ministerstwo Energii, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.  Odbędzie się ono 13 czerwca 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w budynku C2 w Sali 429, al. A. Mickiewicza 30.

Jednym z głównych celów spotkania jest dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Polsce. Punktem wyjścia są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu KlastER, w ramach których wypowiedzieli się przedstawiciele ponad 50 klastrów.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym seminarium przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 80 osób) osoby zainteresowane prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Organizatora.