Izba w dniu 31 maja 2019 r. wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy PrzeznaczeńCzęstotliwości.

W stanowisku Izba poparła podjęty przez Ministerstwo Cyfryzacji kierunek zmierzający do zwiększania zasobów częstotliwości dostępnych dla użytkowania cywilnego. Zawarte w projekcie zwiększenie dostępnych dla użytkowników cywilnych zasobów z pasma 26 GHz o 400 MHz (od 26,5 GHz do 26,9 GHz), oraz o kolejne 400 MHz w użytkowaniu cywilno-rządowym (26,9 GHz – 27,3 GHz) należy ocenić pozytywnie. Takie działanie pozwoli na wygospodarowanie w paśmie 26 GHz zasobu o wielkości co najmniej 1 GHz i docelowe przeznaczenie go w przyszłości dla systemów 5G.

Ponadto Izba wyraziła nadzieję, że kolejna zmiana KTPCz obejmie również przekazanie zasobów pasma L w całości do użytkowania cywilnego, jak również zasygnalizowaliśmy konieczność dokonania zmian w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia, nie przesądzając na tym etapie o zasięgu rezerwacji w paśmie 26 GHz.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).