W dniu 27 maja 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Spotkanie miało charakter zamknięty i dotyczyło spraw bieżących w tym m. in. podsumowaniu udziału SSE w Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej PIKE w dniach 20-22 maja 2019 roku.