W dniu 23 maja 2019 roku, nasza Izba wysłała pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju z prośbą o przegląd i wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu MIR z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1233) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 (Dz.U. 2016 poz. 1966). Zdaniem KIGEiT, zapisy pojawiające się w rozporządzeniach nie będą mogły być spełnione przez producentów z uwagi na brak możliwości sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla swoich produktów, jak również niedoprecyzowania wymagań dotyczących konstrukcji bądź właściwości technicznych urządzeń typu „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” (PWP).

Powyższe rozporządzenia nie zawierają żadnych wymagań dotyczących konstrukcji bądź właściwości technicznych urządzenia bądź zestawu urządzeń, które taką funkcję miałyby pełnić. Brak powyższych wymagań nie pozwoli na rzetelną certyfikację, natomiast pozwoli na certyfikację rozwiązań nie ujętych w dobrych praktykach projektowych i wykonawczych funkcjonujących w branży od wielu lat. Będzie to miało negatywny skutek na branżę budowlaną i pokrewne.

Dlatego też firmy zrzeszone w naszej Izbie w Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE), wnioskowały do Ministra o wykreślenie z Załącznika 1 pt.: „Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych” w L.p. 10 pt.: Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne) następującej Grupy Wyrobów Budowlanych:

  • „przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy” oraz
  • „przeciwpożarowe wyłączniki prądu – elementy składowe:
    • urządzenia uruchamiające,
    • urządzenia sygnalizujące,
    • urządzenia wykonawcze”.