Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Zgodnie z informacją z OSR, nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia „KTPCz” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1612) ma na celu dokonanie zmian w przeznaczeniu częstotliwości z zakresu 26,5-27,5GHz tak, aby zwiększyć zasoby widma przeznaczone na świadczenie usług telekomunikacyjnych, a w tym także zapewnić wdrożenie w Polsce sieci 5G.

Zgodnie z obowiązującą KTPCz, zakres 26,5-27,5GHz użytkowany jest, w zależności od przeznaczenia, jako cywilny lub rządowy. Projektowana zmiana dotyczy podziału tego zakresu na trzy podzakresy, tzn.:

  • 26,5-26,9GHz – użytkowanie cywilne, (obecnie rządowe)
  • 26,9-27,3GHz – użytkowanie cywilno – rządowe, (obecnie rządowe)
  • 27,3-27,5GHz – użytkowanie rządowe (obecnie rządowe),

co oznacza, iż w paśmie 26GHz do użytkowania wyłącznie cywilnego przeznaczone zostanie pasmo w blokach 2x200MHz, a jednocześnie – możliwe będzie współużytkowanie bloków 2x200MHz przez użytkowników cywilnych i wojskowych, co w pełni zabezpieczy interesy MON i użytkowników wojskowych.
Zmiana taka daje możliwość faktycznego przekazania do użytkowania na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych 4 rezerwacji – każda po 200MHz. Postulowana zmiana KTPCz pozwoli na uruchomienie procesu selekcyjnego i rozdysponowanie tego zasobu na obszarze całego kraju co pozwoli na szybkie rozpoczęcie świadczenia usług dla użytkowników.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do projektu ustawy na adres kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 30 maja 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 31.05.2019 r.