W dniu 27 maja 2019 r. Izba wysłała do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).