Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864).
Rozporządzenie określa:
1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, określonych w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
2) ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów, wyrażone w mg/l wyrobu, po których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony.
Nowe rozporządzenie opiera się na dotychczasowych regulacjach i nie ulega zmianie w stosunku do zastępowanego rozporządzenia z wyjątkiem zaktualizowanego zakresu kodów CN.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag w terminie do dnia 6 czerwca 2019 roku na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP).


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.