Izba informuje, że Syndyk masy upadłości firmy Expro sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie ogłasza konkurs ofert pisemnych oraz ustną licytację (w przypadku zaistnienia warunków do jej przeprowadzenia) na wybór nabywcy ruchomości w postaci okablowania światłowodowego zrealizowanego na odcinkach: OLT Wróblik Szlachecki (powiat krośnieński), OLT Brzostek (powiat dębicki), OLT Dobrynia (powiat jasielski), OLT Nowy Żmigród (powiat jasielski), OLT Kąty (powiat jasielski), OLT Krempna (powiat jasielski), Kraków 1 (Miasto Kraków) oraz Kraków 2 (Miasto Kraków), wchodzącego w skład masy upadłości Expro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Krakowie.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Cena wywoławcza wynosi 788.758,68 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 68/100) netto.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 17:00.

Z dokumentacją dotyczącą konkursu, w szczególności z regulaminem oraz opiniami dotyczącymi oszacowania wartości rynkowej ruchomości, można zapoznać się w biurze Prowadzącego Konkurs znajdującym się pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11 lok. 1 w Krakowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00-16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel.: 12 634 52 92) lub na stronie www.upadlosc.eu.