Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) opracował analizę: “Co dalej z polityką energetyczną Unii Europejskiej?„.

Celem niniejszej analizy jest wskazanie fundamentalnych kierunków dla dalszego rozwoju polityki energetycznej UE. Biorąc za punkt wyjścia dotychczasowe sformułowania strategii unii energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, który jest dostępny bezpłatnie na stronach internetowych Polskiego Instytutu Ekonomicznego.