Światowa Rada Energetyki (WEC) we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE), którego Członkiem wspierającym jest KIGEiT, opracowała raport: „Przegląd porównawczy światowych scenariuszy energetycznych„.

Porównując metody i założenia związane z zestawem inicjatyw i badań nad przyszłością energetyczną na świecie, Rada stara się zapewnić swoim członkom nowe spojrzenie na transformację energetyczną, przygotowując ich do lepszego zaangażowania się w dialogi, które koncentrują się na wizjach nowej przyszłości energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu jak i ze streszczeniem, które są dostępne na stronach internetowych Światowej Rady Energetyki.