Z Ministerstwa Cyfryzacji (MC) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Projekt rozporządzenia wprowadza przepisy w zakresie sposobu wpłaty i zwrotu depozytu – w przypadku postępowania aukcyjnego. Ma również na celu ułatwić Prezesowi UKE korzystanie z wszystkich narzędzi jakimi organ ten dysponuje, przydzielając prawa do użytkowania częstotliwości radiowych.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i komentarzy w terminie do 23 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej izby: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) poparła uwagi przygotowane, również z udziałem naszych członków, w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Pismo z poparciem zostało wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 26 kwietnia 2019 roku.