W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konsultacjami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych,  Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych naszej Izby (SOT) opracowała i przesłała do Ministerstwa w dniu 10 kwietnia 2019 r.  stanowisko z uwagami.

Izba doceniając wszelkie działania mające na celu odciążenie przedsiębiorców, w szczególności działających w tak mocno poddanych regulacji obszarach jak rynek telekomunikacyjny, wskazała, że obszar ten w ocenie KIGEiT wymaga bardziej zdecydowanych działań deregulujących. Stanowisko koncentruje się więc na konkretnych zagadnieniach, które należy rozważyć w kontekście działań mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców.