Ukazały się kolejne ostrzeżenia (raporty) w systemie RAPEX nt. wyłączników różnicowo-prądowych (RCCB) sprzedawanych pod markami AOELEC i CNC. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 61009, tzn. nie przerywają obwodu elektrycznego w przypadku usterki. W konsekwencji nie chronią przed porażeniem prądem elektrycznym lub mogą się przegrzać, prowadząc do pożaru. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowników końcowych. 

Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów


Alert Rapex: Dotyczący marki AOLEC


Alert RAPEX: Dotyczący marki CNC