W dniu 18 lutego 2019 r. odbyło się trzecie w kadencji 2018-2021, posiedzenie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Posiedzenie poświęcone było omówieniu realizacji wybranych zadań Sekcji w 2019.

Następne posiedzenie zarządu sekcji planowane jest w maju br..