Z Urzędu Regulacji Energetyki otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu zmian w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej” (IRiESP). Zmiany dotyczą zabezpieczeń należytego wykonania umowy przesyłania w zakresie rozliczeń za energię na Rynku Bilansującym. W szczególności dotyczy to m.in.: zwiększenia minimalnego zabezpieczenia, uzupełnienia zabezpieczenia, modyfikacji obniżenia wysokosci zabezpieczenia, zgłoszeń umów sprzedaży energii czy też odrzucenia przyjętych zgłoszeń zabezpieczenia. Szczegóły są zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/21/2018 oraz Raporcie z procesu konsultacji.
Prace nad projektem Karty aktualizacji będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP) działającej w naszej Izbie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej:kigeit@kigeit.org.pl do 28 lutego 2019 roku.

Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.