Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prasową prezentującą opracowany na zlecenie KIGEiT raport  „Potrzeby telekomunikacyjne Polaków”. Ma on na celu wskazać kierunki rozwoju jednego z najbardziej strategicznych obszarów gospodarki. W raporcie omówiono zarówno kształtowanie się potrzeb konsumenckich, sytuację prawną w obszarze inwestycji infrastrukturalnych w nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne w Polsce, kwestie bezpieczeństwa systemu oraz potrzeby rozbudowy infrastrukturalnego zaplecza jako warunku niezbędnego do rozwoju (lub hamującego rozwój).

Szczególna uwagę zwrócono na kwestię postępu technicznego, która wywiera kluczowy wpływ na sektor telekomunikacyjny. Jego niezwykła dynamika rewolucjonizuje dotychczasowe podejście do użycia telefonu i przesyłania danych. Wątek ten należy mieć na uwadze, gdyż odróżnia on telekomunikację od innych sektorów, w których przemiany technologiczne odgrywają mniejsze znaczenie, lub wpływają na nie dopiero po pewnym czasie.

Raport opisuje też kierunki rozwoju branży telekomunikacyjnej w Polsce, wskazując na związane z nimi potrzeby inwestycji infrastrukturalnych. Omawia kształtowanie się potrzeb konsumenckich, prognozy rozwoju branży, sytuację w obszarze inwestycji w nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne, zwłaszcza rozbudowę sieci, kwestie bezpieczeństwa systemu oraz barier rozwoju sektora.

Konferencja prasowa odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. godz. 11:00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa. W konferencji wezmą udział m.in. eksperci Fundacji Republikańskiej oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Akredytacja:
Jan Pilewski, MSL
e-mail: jan.pilewski@mslgroup.com