Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: Numer sprawy A12/0263/19 (raport)

Category Electrical appliances and equipment

Type of alert Products with serious risks

Product user Consumer

Product Residual Current Circuit Breaker

Brand CNC