Z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) otrzymaliśmy informację, że 6 lutego 2019 roku otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBR.

Data zamknięcia naboru wniosków:

  • 7 maja 2019 r., 17:00 CET (I etap – wnioski wstępne)
  • 18 września 2019 r., 17:00 CET (II etap – wnioski pełne)