W odpowiedzi na wniosek KIGEiT z 4 lutego 2019 roku o udostępnienie informacji publicznej, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu przekazało nam kopie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503) zgłoszonych na posiedzeniu Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w dniu 29 stycznia 2019 r. Na stronie internetowej Sejmu zostało już opublikowane sprawozdanie z tego posiedzenia.

Natomiast 20 lutego 2019 roku planowane jest w Sejmie posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na którym rozpatrzone będzie sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503).

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Centralnego Repozytorium Kas (CRK) oraz wprowadzenie obowiązku stosowania do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych kas rejestrujących przesyłających drogą internetową informacje do CRK  (kas online). Jednocześnie, zgodnie z aktualnym projektem, ustawodawca dopuszcza stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Zgodnie z projektem,  kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły być wprowadzane do obrotu po 30 czerwca 2019 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii po 31 grudnia 2022 r.

Konsultacje związane z projektem zmian w ustawie są prowadzone przez Sekcję Dostawców Fiskalnych Urzadzeń Rejestrujących (SDFUR) naszej Izby.