Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji  projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Projekt Rozporzadzenia wraz z uzasadnienieniem oraz ocena skutków regulacji (OSR) znajda Państwo na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
Zdaniem Ministra Energii, projektowane rozporządzenie poprzez określenie warunków wsparcia projektów pozwoli zagospodarować większość płaszczyzn wdrażania elektromobilności w Polsce. W wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i tych napędzanych paliwami alternatywnymi. Polski przemysł, w ramach europejskiego łańcucha wartości, będzie wytwarzał wysokiej jakości podzespoły dla pojazdów elektrycznych, produkował same pojazdy oraz niezbędną dla rozwoju elektromobilności infrastrukturę.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej naszej Izby  w terminie do 22 lutego 2019 roku do godz. 15:00. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grid (SIS-SG) oraz Sekcji Energii i Paliw (SEiP) naszej Izby.