W nawiązaniu do dyskusji w czasie posiedzenia w Sejmie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w dniu 29.01.2019 roku oraz zgłoszonych zapytań odnośnie wysokości refundacji oraz cen sprzedaży urządzeń fiskalnych online, Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) KIGEiT wyjaśnia i porządkuje, w piśmie przesłanym na ręce przewodniczącego Podkomisji p. posła Wiesława Janczyka, tematykę kosztów zakupu urządzeń fiskalnych online, które będzie musiał ponosić podatnik.