Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Prace nad projektem ustawy mogą Państwo śledzić na stronie internetowej RCL.

Projektowane rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne, których spełnienie jest niezbędne do poprawnego odbioru przez odbiorniki cyfrowe sygnałów dostarczanych drogą rozsiewczą naziemną w oparciu o system DVB-T i DVB-T2. Projektowane rozporządzenie jest  działaniem przygotowawczym do wprowadzenia systemu nadawania sygnałów telewizyjnych w nowym standardzie DVB-T2, które będzie możliwe, jeśli konsumenci będą wyposażeni w odbiorniki DVB-T2, spełniające podane w rozporządzeniu wymagania. Ponadto, projektowane rozporządzenie pozwoli na techniczne przygotowanie się operatorów sieci nadawczych i nadawców treści do zmiany standardu nadawania oraz uwzględnienia korzyści jakie niesie standard DVB-T2. Projektowane rozporządzenie uwzględnia stosowane już przez producentów sprzętu nowe rozwiązania techniczne i eksploatacyjne. Wejście w życie rozporządzenia przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy na nasz adres poczty elektronicznej w terminie do 28 lutego 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI) KIGEiT.

W dniu 28 lutego 2019 roku KIGEiT przygotowała stanowisko, które zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji.