Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło na swojej stronie internetowej konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce, która wprowadza zmiany podyktowane wnioskiem o odsunięcie terminu udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby naziemnych systemów zdolnych do zapewniania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej.

Konsultacje potrwają do dnia 8 lutego 2019 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy na adres poczty elektronicznej naszej Izby: kigeit@kigeit.org.pl do dnia 07 lutego 2019 r. do godz. 15:00 Zebrane uwagi przekażemy do Ministerstwa Cyfryzacji. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT).


Wyniki konsultacji: Po przeprowadzeniu procesu konsultacji wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych zrzeszonych w KIGEiT i PIIT, przygotowane przez Izby stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 08.02.2019 r.