W dniu 12 czerwca 2018 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji przygotowane przez SOT stanowisko do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych. Najważniejsze uwagi Izby dotyczą relacji projektu rozporządzenia do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w związku z czym uwagi przedstawione w stanowisku odnoszą się również do samego projektu ustawy, w stosunku do której projektowane rozporządzenie ma charakter wykonawczy.