Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań dla wnioskodawców, pierwsze z nich odbędzie sie dnia 26 czerwca 2018 r.  w Warszawie – spotkanie w ramach działania 2.3.5. POIR „Design dla przedsiębiorców”.

Miejsce spotkania:

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (sala nr 1, piętro 15)

Dla kogo:
Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy Twojej firmy. Zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Dodatkowo możesz uzyskać wsparcie na realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej!

Szczegółowe informacje i rejestracja <tutaj>

Na spotkaniu ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektów, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.
Poddziałanie 2.3.5 POIR skierowane jest do MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM

09:30 10:00 Rejestracja gości
10:00 10:15 Powitanie uczestników
10:15 12:30
  • 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
  • kryteria oceny wniosków,
  • zasady realizacji projektów,
  • zasada wyboru wykonawców w ramach poddziałania.
  • Sesja pytań i odpowiedzi