W dniu 29 czerwca 2018 r. w nawiązaniu do obwieszczenia Prezesa UKE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów decyzji dla 75 podmiotów w sprawie hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji, Izba złożyła  opracowane przez SOT stanowisko w sprawie.