Izba w dniu 23 kwietnia 2018 r. wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji opracowane przez SOT stanowisko do zmiany ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Izba z satysfakcją wita nowelizację przepisów, która próbuje adresować istotne aspekty prowadzenia gospodarki częstotliwościowej przez Prezesa UKE, zmierzając do wprowadzenia większej przejrzystości procesów administracyjnych w tym zakresie oraz usunięcia podnoszonych wcześniej przez przedsiębiorców wad procesów selekcyjnych. Jednak obawy Izby wzbudza brak precyzji projektowanych przepisów, pozostawiający daleko idącą arbitralną uznaniowość Prezesa UKE i co za tym idzie nieprzewidywalność przyszłych rozstrzygnięć.