Magdalena Malewska – Sekretarz Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT (SPAE) przygotowała i wygłosiła prezentację oraz poprowadziła panel dyskusyjny pt. „Jakość materiałów w branży elektrotechnicznej: czy może być lepiej i jak to zrobić?” podczas jubileuszowej 10. Konwencji Rynku Elektrycznego*

Tegoroczna edycja Konwencji poświęcona była zmianom technologicznym elektromobilności oraz Internetowi Rzeczy – IoT w Przemyśle 4.0. Podczas Konwencji zwrócono uwagę uczestników na niedostateczną jakość produktów wprowadzanych na rynek. Walka z nieuczciwą konkurencją oraz niezgodnymi z normami i przepisami produktami jest trudna. Nadzieje na uporządkowanie tej sytuacji dają zmiany przepisów, o których mówiono podczas Konwencji w ramach prezentacji UOKIK.

Podnoszenie świadomości i edukowanie w zakresie bezpieczeństwa produktów jest jednym z głównych celów SPAE KIGEiT, dlatego Sekcja przygotowała broszurę mówiącą o tym na co należy zwrócić uwagę przy zakupie produktu, gdyż wiedza na ten temat pozwala zidentyfikować podejrzany, potencjalnie niebezpieczny produkt.


* Organizator Konwencji – SHE grupuje dzisiaj 16 podmiotów, z których każdy obejmuje swoim działaniem teren całego naszego kraju. Są wśród nich zarówno firmy dysponujące rozbudowaną siecią placówek, jak i działające w większości w internecie lub grupujące kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt hurtowni.

 foto: uczestnicy panelu dyskusyjnego – Magdalena Malewska, Kamil  Misztal, Michał Waloch, Dariusz Targosz.