Izba w dniu 16 kwietnia 2018 r. wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji opracowane przez SOT stanowisko odnosząc się do opublikowanego przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie, które poprzedza podjęcie przez Komisję działań legislacyjnych w tym zakresie.