W dniu 12.12.2017 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) KIGEiT. Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek 9 firm – członków SDFUR. Zgromadzenie zdecydowało o rozszerzeniu składu zarządu sekcji do 5-ciu osób. W wyniku wyborów uzupełniających do zarządu weszli:

  • Krzysztof Krawczyk (DATECS)
  • Maciej Rudaś (TORELL)

Na pierwszym  posiedzeniu zarządu, które odbyło się po zakończeniu NZC SDFUR zdecydowano o następującym podziale funkcji:

  • Zbigniew Stanasiuk – Przewodniczący
  • Piotr Ślęzak – Wiceprzewodniczący
  • Piotr Chronowski – Sekretarz
  • Krzysztof Krawczyk – Członek
  • Maciej Rudaś – Członek