W grudniu 2017 w Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących konsultowany był projekt z 27 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Izba nie zgłosiła uwag.