W dniu 22.11.2017 odbyło się w siedzibie KIGEiT spotkanie Sekcji SDFUR poświęcone omówieniu spraw bieżących, w tym kwestii związanych z projektem e-paragon. Zdecydowano również o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia członków Sekcji w dn. 12.12.2017 r.